Sygdomme hos bierne

Ved mistanke om sygdom, kontakt kyndig biavler eller sygdomsinspektøren !

Ved flytning af bier til og fra egne bigårde samt mellem egne bigårde, der ikke står på samme matrikel, skal bier og materiel synes, og der skal udstedes  sundhedsattest af en kyndig biavler.

Vil du være med til at bevare biernes sundhed, så husk at  registrere dine bigårde i Det Centrale Bigårdsregister. Registret findes på https://cbr.pdir.dk   Søg evt. blot på "bigårdsregister", så kommer det frem på skærmen.

Bisygdomsinspektør for området:

Peter Nissen, tlf. 21 24 22 60

Kyndige biavlere i Fredericia og Omegns Biavlerforening:

Fritz Christensen: 52 23 44 45

Gitte Haug: 20 21 77 17

Johannes Larsen: 30 35 82 18
Lisbeth Fjordside: 40 24 55 16

Poul Adriansen: 24 64 33 80
Viggo Munck:  29 329 319

Simon Folden Simonsen: 40 96 30 01

Gert Kobbelgaard: 71 94 40 15

Michael Jørgensen: 21 54 70 45