Skolebigården


Skolebigården på Kringsminde:

Skolebigården er oprettet i samarbejde med Fredericia Museum. 

Formålet med bigården er dels at have et sted hvor biavlere kan mødes til socialt samvær, udveksle erfaringer og lære nyt om biavl. Men også hvor nye biavlere kan oplæres og være med i fællesskabet.

Museet Kringsminde er et sted, hvor skoleklasserne fra skolerne i Fredericias kan komme og opleve, hvordan det var at leve på en gård for 100 år siden. De kan lære om planter og dyr der blev brugt dengang i haven, i stalden og på marken.

Fra gammel tid har honning altid været en vigtig del af en gårds selvforsyning. Derfor er det også naturligt at lære om bierne og deres betydning for planternes bestøvning.

Når bierne skal vises frem, er det derfor altid en erfaren biavler, som viser og fortæller børnene om bier og biavl.

Vi har mulighed for at holde vores møder i folkestuen og at sælge foreningens honning ved de arrangementer, som holdes på Kringsminde.

Åben skolebigård.

I bi-sæsonen er der normalt åbent onsdag aften i skolebigården, hvor gæster kan komme og se og få en introduktion til foreningens arbejde.


Kringsminde

Kringsmindevej 9

7000 Fredericia


Link til Kringsminde

Begynderkursus


Hvert år i marts afholder vi et begynderkursus i biavl.


Læs mere