Om Fredericia og Omegns BiavlerforeningFredericia og Omegns Biavlerforening har til huse på Kringsminde, som ligger i Egeskov lige nord for Fredericia


Biavl - en interessant og lærerig beskæftigelse for alle. Men uden at holde sig ajour om hvad der sker i denne levende branche, kan det være yderst vanskeligt at drive biavl. Danmarks Biavlerforening holder sig opdateret med den nyeste viden.
 
Fredericia og Omegns Biavlerforening er den lokale forening i Fredericia, som sammen med 86 andre lokalforeninger i hele Danmark, danner hovedforeningen; Danmarks Biavlerforening (DBF).
Som aktive medlemmer optages alle biavlere og alle med interesse for naturen og biavl, og som ønsker at deltage i vort arbejde, eller som blot vil støtte os.
Medlemskab indebærer samtidig medlemskab af Danmarks Biavlerforening.
Aktive medlemmer er valgbare og kan stemme på generalforsamlingen, hver med en stemme.
Som passivt medlem kan optages enhver med interesse i foreningens formål og som ikke driver selvstændig biavl, samt aktive biavlere der oppebærer medlemskab gennem en anden lokalforening.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Indmeldelse i foreningen sker på Bishoppen på dette link:

Medlemskab af Fredericia og Omegns Biavlerforening


Som medlem opnår du:

  •  Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
  •  Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
  •  Adgang til biavlskurser
  •  Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
  •  Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
  •  Forsikringer (se nedenfor)
  •  Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
  •  Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
  •  Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.

Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.


Forsikringer, som er en del af medlemskabet.

Medlemskabet af Danmarks Biavlerforening gennem Fredericia og Omegns Biavlerforening indeholder en relevant forsikringsdækning som omfatter:

Ansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring for lokalforeningerne.

Læs mere om forsikringerne på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside under Forsikringer.  Find bestyrelsen her.


Vedtægterne findes her.


Referat af den seneste generalforsamling kan ses her.

Kontakt foreningen

Har du et spørgsmål om foreningen eller om biavl, kan du benytte denne formular.